Obnova Zagrebačke
katedrale

Od 1993. godine

2020.

Faza obnove 21

Uklanjanje oštećenih kamena s Katedrale nakon potresa i skidanje vrha sjevernog tornja - visina radova 0-108 m.

2018. - 2020.

Faza obnove 20

Obnova južnog tornja od II. do III. galerije - visina radova 56-75 m.

2014. - 2019.

Faza obnove 19

Obnova III. galerije i zida iznad III. galerije južnog tornja - visina radova 66-75 m.

2012. - 2013.

Faza obnove 18

Obnova vrha južnog tornja - visina radova 75-108 m.

2011. - 2012.

Faza obnove 17

Obnova južnog tornja od I. do II. galerije - visina radova 41-56 m.

2009. - 2010.

Faza obnove 16

Obnova sjevernog i južnog pročelja ispod I. galerije - visina radova 0-37 m.

2006. - 2010.

Faza obnove 15

Obnova sjevernog tornja od II. do III. galerije - visina radova 56-75 m.

2005. - 2006.

Faza obnove 14

Obnova glavnog portala - visina radova 0-19 m.

1997. - 2005.

Faza obnove 13

Obnova južne kontrafore zapadnog pročelja - visina radova 0-35 m.

2002.

Faza obnove 12

Obnova istočnog pročelja ispod I. galerije - visina radova 25-37 m.

2003. - 2005.

Faza obnove 11

Obnova sjevernog tornja od I. do II. galerije - visina radova 41-56 m.

2002. - 2005.

Faza obnove 10

Obnova zapadnog pročelja 3. polje ispod I. galerije - visina radova 0-15 m.

2001. - 2003.

Faza obnove 9

Obnova sjevernog tornja - visina radova 75-90 m.

2000. - 2001.

Faza obnove 8

Obnova zapadnog pročelja 2. polje ispod I. galerije - visina radova 15-25 m.

1999. - 2003.

Faza obnove 7

Obnova sjevernih kontrafora zapadnog pročelja - visina radova 0-35 m.

1999. - 2001.

Faza obnove 6

Obnova vrha sjevernog tornja - visina radova 90-108 m.

1997. - 1998.

Faza obnove 5

Obnova zapadnog pročelja 1. polje ispod I. galerije - visina radova 25-37 m.

1997. - 1998.

Faza obnove 4

Obnova zida iznad I. galerije - visina radova 37-41 m.

1996. - 1997.

Faza obnove 3

Obnova istočnog zida timpanonske kućice - visina radova 37-51 m.

1995. - 1996.

Faza obnove 2

Obnova zapadnog zida timpanonske kućice - visina radova 37-51 m.

1993. - 1994.

Faza obnove 1

Obnova I. galerije - visina radova 37-44 m.